Nomineret - helhedsløsning 2023: Steen og Strøm

Steen og Strøm blev nomineret til 'Årets Energispringer 2023 - Helhedsløsning' for deres strategiske og systematiske arbejde med energioptimering med Energy Boosts og nattevandringer.

For at få et dybere indblik i Steen og Strøm's inspirerende arbejde, se filmen fra deres nomination

Video Url

Steen & Strøm har med deres projekt "Act for Good" banet vejen for bæredygtighed ved at fokusere på energioptimering i deres shoppingcentre i hele Europa. Deres fokus på energiforbrug har givet positive resultater, især i Fields, hvor de har opnået en energibesparelse på 37 % fra 2018 til 2022.

To afgørende elementer i denne proces er "Energy Boosts" og "Nattevandringer". Energy Boosts er en 2-dages aktivitet, hvor Steen & Strøms tekniske team samles i deres shoppingcentre, og som til tider suppleres med eksterne eksperter for yderligere indsigt. 

Første dagen involverer en omfattende gennemgang af alt teknisk udstyr, herunder kontrolsystemerne (CTS), for at sikre optimal drift. Dernæst følger en nattevandring, hvor teamet tjekker det tekniske udstyr i centret for at verificere, om det faktisk er slukket, som det bør være ifølge styringssystemet. Anden dagen omfatter en opfølgning på de fundne resultater og resulterer i en handlingsplan.

Steen og Strøms arbejde er til stor inspiration for alle som arbejder med bygningsdrift. Deres opnåede energibesparelser er baseret på driftsoptimeringer af eksisterende anlæg og stort set ingen investeringer. 

Steen & Strøm har aktivt delt deres viden og erfaringer i Energispring-partnerskabet.

Billede
Janek Gram, Center Manager på Field’s og Thomas Petersson, Technical CSR- manager i Steen & Strøm med teknik-og miljøborgmester Line Barfod ved prisuddelingen af Årets Energispringer 2023.
Janek Gram, Center Manager på Field’s og Thomas Petersson, Technical CSR- manager i Steen & Strøm med teknik-og miljøborgmester Line Barfod ved prisuddelingen af Årets Energispringer 2023.
Fotograf
Mastermedia