Den Gyldne termostat 2019

Den gyldne termostat for 2019 blev uddelt d. 12.03.2019 i BLOX

Den Gyldne Termostat
Den Gyldne Termostat bliver overrakt af HOFOR til en person, der har sparet en masse energi og gjort en stor indsats for at udvikle og udbrede intelligent energistyring.

Med hjælp fra HOFORs energirådgivere og ForsynOmeter, HOFORs system til intelligent energistyring havde et stærkt felt af nominerede sparet en masse energi.

“Det er vigtigt at hylde de folk, der hver dag gør et stykke arbejde i byens varmekældre. Det kan virke som en usynlig indsats, men det bidrager til, at vores energisystem fungerer optimalt, og til at København kan blive en CO2-neutral hovedstad. Og så kan de fleste spare 10 % på energiregningen ved at bruge intelligent energistyring,” fortalte Emil Ziyanak, der er sektionsleder i HOFOR og ledede dagens program.

De tre nominerede til dette års pris var:

  • Allan Schønberg, bestyrelsesmedlem i E/F Øresund Strandpark Etape 1
    Nomineret for sit engagerede arbejde med at spare energi i boligforeningen på Amager og for sine høje ambitioner om at udvikle og udbrede arbejdet med intelligent energistyring til gavn for klimaet.
  • Martin Engelbrecht, ledende ejendomsfunktionær i AABs afdeling på Keldsøvej
    Nomineret for at have sparet enorme beløb på varmeregningen på meget kort tid og for at udbedre kuldeproblemer og lære beboerne i de 524 lejligheder i at udnytte varmen bedre i hver deres hjem.
  • Steffen Lynge, pedel på Ryparken Lille Skole
    Nomineret for en utrættelig indsats med at finjustere hver eneste termostat på skolen, der har medført solide energibesparelser og opfordre eleverne til at spare på varmen for alles trivsel.

Dommerkomiteen om vinderen
“Årets vinder kåres ikke alene for de flotte resultater med at spare energi i 2018. Men også for en ihærdig indsats for at få beboerne i de 524 lejligheder i AAB Afdeling 37 til at forstå energirigtig indretning og adfærd i hjemmet,” lød det fra dommerkomiteen, da energi-hædersprisen Den Gyldne Termostat blev uddelt for femte gang den 12. marts 2019 til ledende ejendomsfunktionær, Martin Engelbrecht, AAB afdeling 37.

Bestyrelsen i AAB Afdeling 37 fortæller, at “Vores afkøling, der er et udtryk for. hvor godt vi udnytter varmen hos os, var så dårlig, at vi stod til at skulle betale over 300.000 kr. i straf, så vi måtte finde en løsning. Forbedringerne har kostet lidt, men vi er gået fra at skulle betale et højt beløb i bod, og det ser nu ud til, at vi får en ganske pæn bonus. Samtidigt har vi sparet væsentligt på energiregningen – og de penge kommer vores lejere til gode et andet sted.”

HOFORs direktør for økonomi og forretning, Jan Kauffmann, gav vinderen disse ord med på vejen:

“I AAB afd. 37 har man haft besøg af en af HOFORs energirådgivere, fulgt hans vejledning med det samme, og for eksempel gennemgået og justeret ventiler i alle kældrene korrekt. En god dialog med beboerne i de 524 lejligheder har også lært dem om energirigtig indretning og adfærd i hjemmet. Resultaterne er ikke til at tage fejl af. Det er den slags ildsjæle, vi alle kan lære noget af.”

Emil Ziyanak, der er sektionsleder i HOFOR, supplerede med, at “Det er vigtigt at hylde de folk, der hver dag gør et stykke arbejde i byens varmekældre. Det kan virke som en usynlig indsats, men det bidrager til, at vores energisystem fungerer optimalt, og til at København kan blive en CO2-neutral hovedstad. Og så kan de fleste spare 10 % på energiregningen ved at bruge intelligent energistyring,”

Særpris til C.W. Obel Ejendomme
Dommerne havde i år valgt at uddele en særpris, fordi der bag ildsjælene, der skruer på knapperne i varmekældrene, af og til står en person med en mere vidtrækkende vision. En person, der med ansvaret for driften af en lang række ejendomme, har mulighed for at arbejde systematisk med at optimere energiforbruget på rigtigt mange kvadratmeter. Årets særpris blev givet til driftsleder Bo Andreasen fra C.W. Obel Ejendomme.

“Når vi kigger på hvilke ForsynOmeter-ejedomme, der præsterer allerbedst, så finder vi ikke mindre end 10 af C.W. Obels ejendomme i top 30. Ved køb af en ejendom eller idriftsættelse efter en renovering gennemgår C.W. Obel hele ejendommen fra A til Z for at sikre at energien udnyttes optimalt. I er med til at gå forrest i kampen om en grønnere omstilling. Det flotte resultat fortjener anerkendelse,” lød det begrundelsen fra dommerkomiteen.