Hoteller inviteres til netværk og temamøder

Der er et stort potentiale i at reducere energiforbruget i hoteller. Få hjælp til at indfri potentialet gennem Energispring.

Et partnerskab, der virker

Vi er 43 partnere i Energispring, og repræsenterer 21% af bygningsmassen i København. Vi har som mål at nedsætte energiforbruget i bygninger på vand, varme og el ved at sætte fokus på energirigtig drift og energioptimering. Det virker, og benchmarking viser, at partnerne i Energispring sparer både penge og energi ved at dele erfaringer med andre bygningsejere og have fokus på energiforbruget.  

I 2019 kom fem hotelpartnere med i netværket. De repræsenterer 12 hoteller. Nu er der mulighed for at flere hoteller i København kan blive en del af Energispring. Vi tilbyder arrangementer målrettet hele partnerkredsen, men inviterer også til møder og deler viden specifikt for hotelgruppen. Interesserede hoteller har mulighed for at deltage i en række temamøder i løbet af foråret 2020 for at se, om netværket er noget for Jer.

Stort potentiale

Reduktion af energiforbruget i hotellerne kan både give en økonomisk gevinst og kan samtidig gavne klimaet. Vel at mærke uden, at det går ud over komforten.

Hotellerne i København betaler hvert år ca. 500.000 kr. i straf for dårlig afkøling af fjernvarmen. Det kan der i mange tilfælde rettes op på ved at forbedre driften af fjernvarmecentralerne. Desuden er der penge at spare. Hvis f.eks. varmeforbruget i alle hoteller reduceres med 5%, kan det give en samlet økonomisk gevinst på over 3 mio. kr. Det er HOFORs erfaring, at de 5% kan hentes alene ved at optimere driften af fjernvarmecentralerne.

For i højere grad at kunne udnytte mulighederne for at spare energi inviteres hoteller til at være en del af det succesfulde partnerskab, Energispring.

Københavns Kommune står i samarbejde med HOFOR for at facilitere netværket. Målgruppen er de større hoteller i København; ejere, CSR-chefer og driftschefer. Det er gratis at være medlem, og ved indmeldelse i netværket underskrives en formel partnerskabsaftale (link).

Kontakt

Læs mere om Energispring her: www.energispring.dk eller kontakt Pil Hasselager i Teknik- og Miljøforvaltningen, ll6u@kk.dk, tlf. 3032 4462