Hvad vi gør

Partnerne i Energispring arbejder med energioptimering af bygninger i tre trin: Deling af data og erfaringer samt energirigtig drift

Data, energirigtig drift og energirenovering

Vores fælles tilgang til at arbejde med energioptimeringer er, at der først skal styr på data via elektronisk forbrugsovervågning, dernæst styr på driften og først herefter arbejder man med at energirenovere. Vores erfaringer er, at man blot ved at fokusere på data og dernæst optimere driften, kan reducere varmeforbruget med 5-10% - altså uden større investeringer.

Deler og sammenligner data

Vi deler energidata med hinanden. Alle partnere melder bygninger ind i Energisprings benchmark. Benchmark opstilles på baggrund af faktiske og graddagekorrigerede data om bygningers varmeforbrug og afkøling. Her kan partnerne se, hvordan deres bygninger performer i forhold til hinanden. Det er ikke altid, det er de nyeste bygninger, der performer bedst. Og nogle gange kan et godt energimærke skjule en drift, som ikke er optimal. Med benchmarking opnår partnerne et indblik i, hvor godt en bygningsportefølje er driftet, og danner grundlag for læring og potentialer for energibesparelser.

HOFOR og intelligent energistyring

For at vi kan tage udgangspunkt i ovenstående stiller HOFOR energidata (vand & varme) til rådighed for to ejendomme pr. partner via ForsynOmeter. Således kommer ejendommene med i den overordnede benchmark og som ejendomsejer får partnerne mulighed for at følge ejendommes performance samtidig med at man får energirådgivning for optimering af driften i varmecentralen.

Undgå spild af varme

Du kan klikke her for at læse mere om, hvordan du kan være med til at indstille jeres fjernvarmeanlæg korrekt.

Energiadfærd i bygninger

”Energiadfærd i bygninger” er en erfaringsopsamling med ni anbefalinger og ni cases. De ni anbefalinger tager afsæt i de mange fordele, der er ved energivenlig adfærd i bygninger. Efterfølgende kommer de ni cases, som fortæller om konkrete tiltag som viser, hvordan de ni anbefalinger på forskellig vis kan sættes i spil. Du kan se mere om ved at klikke her: Casesamling.

Workshops, partnerbesøg og andre aktiviteter

Der afholdes 4-6 workshops årligt om relevante emner ift. bygningsdrift, energirenovering mv. 

Her inviterer vi eksperter til at dele nyeste viden, og partnere deler erfaringer og udfordringer med hinanden. Workshops har bl.a. omhandlet grønne lejeaftaler, performancetest, tekniske akademier om varmedrift og ventilation. Det er partnerne, der vælger temaer for workshops.

Energispring er tilstede på messer og holder oplæg ved relevante arrangementer.

Se de tidligere afholdte workshops mv. HER.