Hvad vi vil

Energispring samarbejder om at reducere energiforbruget i vores bygninger

Vores mål og resultater i Energispring

Partnerne i Energispring sparede 2,6% af deres varmeforbrug i 2016, hvilket svarer til 912.210 kWh. Vi gør altså noget rigtigt, når vi deler viden, data og formidler de bedste erfaringer om at investere i og arbejde med grønne bygninger.

I energispring arbejder vi efter 7 principper, som bl.a. indebærer, at vi sætter mål sammen. Målet er 3% energibesparelser i 2020.  

Vi vil nå målet fordi:

  • Vi sparer penge med lavere energiregninger
  • Vi har en konkurrencefordel, da flere efterspørger grønne bygninger
  • Vi tager ansvar for den grønne omstilling

Vi går forrest og viser andre, at det giver mening at samarbejde om energirigtige bygninger. Vi håber, andre bliver inspireret til at tage ansvar for drift og renoveringer. Det gavner både partnernes forretning, brugere, beboere og København.

Klimaplanen KBH 2025 - på vej mod en CO2-neutral hovedstad

Københavns Kommune har med KBH 2025 Klimaplanen en ambition om at være CO2-neutral i 2025. Indsatsen om energiforbrug er central.

Målet for at kunne indfri ambitionen om CO2-neutralitet på en omkostningseffektiv måde er:

  • minimum 20% besparelse på varmeforbruget i boliger og erhverv
  • minimum 10% reduktion i elforbrug i husholdninger
  • minimum 20% elbesparelser i erhverv

Bygningernes rolle

For at nå målene spiller Københavns bygninger en væsentlig rolle, da i omegnen af 70% af energiforbruget kommer fra bygninger. Københavns Kommune ejer og drifter ca. 5% af bygningsmassen og kan ikke indfri målene alene. Derfor er det centralt med et partnerskab, hvor ejendomsbranchen viser vejen for den grønne omstilling.