Vi byder velkommen til andelsboligforeninger i Energispring

I kan deltage i netværksmøder og få inspiration til at reducere varmeregningen.

Der kan være mange penge at spare ved at optimere jeres varmecentral – og det kan ofte ske uden de store investeringer. Få værdifuld viden og redskaber med hjem og få glæde af de erfaringer, andre andelsboligforeninger har gjort sig om energirigtig drift og renoveringer. Samtigig bidrager I til at gøre København CO2-neutral i 2025.

Se film om A/B Øbrocentrets succes i varmecentralen

Netværksmøder

I efteråret 2018 tilbyder Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) og Energispring i samarbejde med Spar Energi fire fyraftensmøder om energioptimering:

  • 19. september i København S
  • 26. september i København V
  • 10. oktober København N
  • 30. okotber København Ø

Se foreløbigt program i ABFs aktivitetskalender

Disse andelsboligforeninger er allerede med i Energispring:

Det er gratis for jer som andelsboligforening at være med i Energispring. Kontakt Isaac Abella Appelquist i ABF (tlf. 33 86 28 30) for at blive en del af netværket. 

Se de 7 principper for Energisprings samarbejdet her.