Afholdte workshops mv.

Afholdte workshops mv.

 • Praktik café hos KEA, Københavns Erhvervsakademi
  D. 13.09.2019 arrangerede vi en ”praktik café” hos KEA, Københavns Erhvervsakademi, der står for uddannelsen af energiteknologerne.
  Andreas Karberg fra Karberghus A/S fortalte på et møde i Energispring om sine rigtigt gode erfaringer med at have en energiteknolog studerende i praktik i virksomheden.
  Hvis du også gerne vil have en energiteknolog studerende i praktik mv. fra januar, skal du skynde dig. Du kan se mere om dette ved at klikke HER.
   
 • Fyraftensmøde - om Energispring: Strategisk energiovervågning og energirigtig drift, d. 21. maj kl. 15-17 .
  EjendomDanmark indbød sammen med Københavns Kommune til et gratis fyraftensmøde om Energispring.

  Om Energispring
  Teknik- og Miljøforvaltningen v. projektleder Annette Egetoft præsenterede Energispring – og hvilke fordele der er ved at deltage i partnerskabet. 
  Strategisk energiovervågning 
  Partner i Energispring, Københavns Ejendomme & Indkøb v. Anders Christian Lyngtorp, enhedschef for Teknik, præsenterede deres system til at energiovervåge deres ejendomsporteføljes energiforbrug. Energiovervågningen er grundlaget for at kunne træffe strategiske beslutninger og dermed for at sikre den mest effektive energirigtige drift.
  Der blev præsenteret cases og resultater.
  HOFOR, der også er partner i Energispring, præsenterede konkrete eksempler på, hvordan ”intelligent” energistyring med data har sikret markante energi- og vandbesparelser.

 • Temadag om indeklima, fredag d. 3. maj 2019
  Temadagen havde fokus på screening og klassificering af kontorejendomme på baggrund af indeklimadata samt værdisætning af indeklimaforbedringer. Casper Roland Sandersen fra COWI fortalte om deres værktøj til dette. Bjarne Dalgaard fortalte, hvordan Bygningsstyrelsen arbejder med at styre indeklimaet efter egentlig behovsstyring ved hjælp af IOT og CTS anlæg, samt hvordan de dokumenterer indeklimaet og energiforbruget før og efter ændring af styringen.
   
 • Ejendomsmessen 2019
  Energispring havde en stand på Ejendomsmessen d. 09. og 10.04.2019 i Bellacenteret sammen med Grundejernes Investeringsfond.
  Der var mange forbi på standen for at høre om Energispring, og det var vores "nudging-kit" til fjernvarmekælderen, der var særligt populært.
   
 • 31. januar 2019: ENERGISPRING TEMADAG
  "Businesscases for god LED-belysning"

  Københavns Ejendomme & Indkøb præsenterede, hvordan de har lagt en strategi for udskiftning af belysningen i kommunens ejendomme til LED, og hvordan implementeringen skrider frem. Projektleder Thomas Maare fortalte, hvordan de har sørget for at få et godt lys og om samarbejdet med brugerne, om indførelse af lysstyring samtidig med overgangen til LED. Og han viste, hvordan businesscasen hænger sammen. Se Thomas Maares oplæg nedenfor.

  Coop har skiftet til LED belysning i 700 butikker over de sidste halvandet år. Joan Frisk Rossen, projektleder for Coops store LED projekt fortalte om arbejdet med udskiftningen.  Udskiftningen er en af de største indsatser i deres samlede energistrategi. Joan  om, hvordan de med stor fordel har inddraget driftspersonalet, stillet høje kvalitetskrav til leverandører. Hun fortalte også om  garantiordning som de har aftalt med leverandører, og om de hurdler de er stødt på undervejs, der blandt andet har ført til at de har påvirket markedsudbuddet af flickerfrit lys - og hun præsenterede også den endelige businesscase, der bl.a. viste en årlig energibesparelse på 23 mio. kr., og en tilbagebetalingstid på 2.1 år. Se Joan Frisk Rossens oplæg nedenfor. 

 • 5. november 2018: Seminar om energirigtig adfærd i kontorer og etageboliger.
  Den 5. november deltog over 80 personer i Energisprings seminar. Dagen bød på spændende oplæg fra i alt femten oplægsholdere, der inspirerede deltagerne med mange forskellige tiltag til at spare på energien. Oplæggene handlede om alt fra brugeradfærd og nudging til gode råd om energioptimering og installering i bygninger.

Se kort video fra seminaret ved at klikke HER.

 • Energispring var på Building Green messen i 2018.

På standen lancerede Energispring officielt de nye driftsfilm, ligesom alle interesserede kunne se det nye fjernvarmekit og høre mere om tankerne bag. På dag to af Building Green holdt Energispring oplæg om eftermiddagen på Learning Session Scenen. Her fortalte blandt andre Morten Andersen fra Arup & Hvidt, samt Pernille Bahnson fra Københavns Ejendomme om benchmarking, og hvordan de bruger data til at optimere deres bygningers performance på energiområdet.
Du kan se video ved at klikke HER.