Casesamling med 9 anbefalinger og cases, ”Energiadfærd i bygninger"

Da op mod 70 procent af energiforbruget i København kommer fra bygninger, spiller bygningernes energitilstand og den måde vi bruger dem på, en central rolle for et mere energivenligt København. ”Energiadfærd i bygninger” er en erfaringsopsamling med ni anbefalinger og ni cases.

Du kan klikke på billedet for at se og downloade casesamlingen.

De ni anbefalinger, tager afsæt i de fordele, der er ved energivenlig adfærd i bygninger. Det kan fx være et forbedret indeklima, tilfredse brugere og borgere, højere produktivitet, ressourcebesparelser, opfyldelse af CSR-politikker mv.

I de efterfølgende ni cases kan du læse om konkrete tiltag og se, hvordan de ni anbefalinger på forskellig vis kan sættes i spil. Under hver case får du desuden gode råd og anbefalinger til at arbejde videre med god energiadfærd.