Gode råd om genåbning af bygninger af bygninger efter Corona

Kære partner i Energispring

Hvis du er én af dem, der har reduceret drift af kontorer, erhvervsbygninger, skoler og undervisningsinstitutioner eller andre bygninger, som følge af COVID -19, så er her nogle gode råd til driften, når du skal åbne bygningerne igen.

Med regeringens seneste udmelding, ser det ud til, at vi forhåbentlig snart kan komme tilbage til en lidt mere normaliseret hverdag. Vi ved selvfølgelig endnu ikke, hvornår det sker, men når det sker, så er her række anbefalinger fra HOFOR, som vi håber du kan bruge.

 • Fokus på varmtvandskvalitet
  • Start med udslamning af varmtvandsbeholder https://www.video.kk.dk/video/28124202/fjernvarme-varmtvandsbeholderen
  • Hæv temperaturen i varmtvandsbeholderen til 65°-70° for legionella bekæmpelse,
  • Gennemskyl samtlige varmtvandsrør/tappesteder med den forhøjede temperatur,
  • Vær opmærksom på eventuelle temperaturstyrede cirkulationsventiler, temperaturstyrede brusere og vandhaner,
  • Sænk varmtvandstemperaturen til 55° efter endt gennemskylning.
    
 • Hvis legionella bekæmpelse ikke er tilendebragt inden bygningen tages i brug, skal der varsles aht. skoldningsfare.
   
 • Fokus på koldtvandskvalitet
  • Gennemskyl samtlige koldtvandsrør/tappesteder,
  • Vandet skal være lugtfrit og uden misfarvning,
  • Vær obs på eventuelle kaffemaskiner med indbygget vandbeholder, drikkevandskølere mv.
    
 • Fokus på varmedrift

Du selvfølgelig velkomne til at kontakte HOFORs Energirådgivning på mail: spareraad@hofor.dk, hvis du har behov for uddybning eller har spørgsmål til ovenstående. Du kan også kontakte projektleder Ingo Valentin på telefon: 2893 3027.