Værktøjer til energibesparelser

Her kan du få hjælp til at indstille jeres fjernvarmeanlæg korrekt

Med en lille indsats kan du og jeres ejendom opnå store besparelser på udgiften til fjernvarme. Det går ikke ud over komforten, og du kan undgå at betale bøder for manglende afkøling.

Undgå spild af varme med dit fjernvarmeanlæg
Det kan give mærkbare energibesparelser, hvis du eller den, der driver fjernvarmeanlægget, lærer at styre anlægget optimalt.
Varmeanlægget er med til at sørge for et godt indeklima i jeres ejendom. 9 ud af 10 boligforeninger kan spare op til 10 % på deres årlige varmeregning ved blot at betjene anlægget optimalt. Der er en håndfuld klassiske fejlkilder, som typisk gør, at fjernvarmeanlægget ikke er indstillet korrekt.

Vi har udviklet et materiale, som kan give dig, der ikke er ekspert i fjernvarmeanlæg, tilstrækkelig viden til at stille på dit anlæg - uden at forvirre dig med for meget information. Materialet består af 3 dele:

 • 45 korte instruktionsvideoer
 • 8 farvede skilte med en checkliste
 • Casesamling med 9 anbefalinger og cases, ”Energiadfærd i bygninger".

1: Videoer
De 45 korte videoer er delt i 6 grupper:

 1. Introfilm, 1 video
 2. Fjernvarmekælderen, 12 videoer
 3. De mest sete fejl i fjernvarmekælderen, 14 videoer
 4. Ventilation, 12 videoer
 5. Belysning, 5 videoer
 6. Specielt til boligforeninger, 3 videoer om fjernvarme og ventilation.

Klik på billedet, for at se videoerne:

2: Skilte og checkliste
De 8 farvede skilte og tjeklisten kan vise jer de rigtige indstillinger af anlægget i fjernvarmekælderen. På bagsiden af skiltene står der, hvad I skal gøre og hvor ofte. Skiltene skal hænges op de relevante steder i jeres fjernvarmekælder.

Få dine egne skilte

Sådan fremstiller og opsætter du de otte farvede skilte:

 1. Download trykfilen til skiltene og en checklist ved at klikke her:
  Trykfil forside
  Trykfil bagside
  Trykfil checkliste
   
 2. Kontakt et firma der kan lave plastikskilte med farvetryk. Fortæl firmaet, at skiltene skal laves i 2 mm hård PVC og at skiltene skal være 8x8 cm. Trykning af få eksemplarer bør ikke koste mere end ca. 300 kr. pr. stk.
 3. Når du modtager skiltene, kan du knække dem fra hinanden og hænge dem op i varmekælderen med strips. Tag evt. en specialist med i varmekælderen, hvis du er usikker på, hvor skiltene skal placeres.

I den tilhørende tjekliste kan du føre protokol over dit fjernvarmeanlæg. Gør det fx til en rutine at gennemgå jeres anlæg via tjeklisten en gang om måneden i vinterperioden.

3: Casesamling
"Energiadfærd i bygninger" er en samling af 9 anbefalinger og cases.

Da op mod 70 procent af energiforbruget i København kommer fra bygninger, spiller bygningernes energitilstand og den måde vi bruger dem på, en central rolle for et mere energivenligt København. ”Energiadfærd i bygninger” er en erfaringsopsamling med ni anbefalinger og ni cases.

Du kan klikke på billedet for at se og downloade casesamlingen.

De ni anbefalinger, tager afsæt i de fordele, der er ved energivenlig adfærd i bygninger. Det kan fx være et forbedret indeklima, tilfredse brugere og borgere, højere produktivitet, ressourcebesparelser, opfyldelse af CSR-politikker mv.

I de efterfølgende ni cases kan du læse om konkrete tiltag og se, hvordan de ni anbefalinger på forskellig vis kan sættes i spil. Under hver case får du desuden gode råd og anbefalinger til at arbejde videre med god energiadfærd.

Har du spørgsmål eller forslag til forbedringer, nyt materiale mv. ?
Kontakt Energispring: energispring@tmf.kk.dk.