Københavns Kommunes logo

Film om energirigtig drift

Er du ansvarlig for den daglige drift af varme og ventilation i en bolig- eller kontorejendom? Eller er du ansvarlig for planlægning og indkøb af belysning? Så kan du få glæde af disse korte film.

Film om energirigtig drift

Film om belysning

Her kan du se film om energirigtig belysning i kontorejendomme.

Der er 5 film af 3-4 minutters varighed:

LED-lys og dagslys

Indkøb af LED-lys

LED-lys i armaturer 

Lysstyring

Udendørs LED-belysning

Film om ventilation

Her kan du se film om energirigtig drift af ventilationsanlæg.

Der er 11 film om ventilation af 2-3 minutters varighed: 

Intro til ventilation

Serviceeftersyn

Filterskift

Ny filterklasse

Ventilator- og motortjek

Tjek af spjæld 

Måling af luftstrøm

Målere og energiforbrug 

Setpunkter - Bolig 

Setpunkter - Kontor

Beboeransvar

Film om fjernvarme

Her kan du se film om varmedrift i kontor- og boligejendomme.

Der er 11 film om fjernvarme af 2-3 minutters varighed:

Data og overvågning 

Regulering og styring

Energimåleren

Tænd og sluk langsomt 

Sommerluk

Varmtvandsbeholderen

Tjek af komponenter 

Radiatorsystemet

Radiotermostaterne

Fjernvarme - Brugeradfærd 

Film specielt til boligforeninger

Her kan du se den korte version af, hvad I som ansvarlige for driften i boligforeninger, selv kan gøre.

Der er 2 film af 2-3 minutters varighed:

Ventilation for boligforeninger 

Fjernvarme for boligforeninger

De mest sete fejl i fjernvarmekælderen

Du kan her tilgå HOFORs Youtube-kanal, hvor du kan se de 14 videoer om de fejl, man oftest møder i fjernvarmekælderen.

Besøg HOFORs YouTube-kanal med videoer fejl i fjernvarmekælderen