Københavns Kommunes logo

Guide til serviceaftaler om varme og ventilation

Hvad skal man være opmærksom på, når man skal stille krav i en aftale med en serviceleverandør?

Det kan være svært at vide, hvilke krav man skal stille til energirigtig drift af varme og ventilation, når man skal indgå en serviceaftale med en ekstern leverandør.

Med denne guide sikrer du, at du stiller de rette krav til dem, der yder service på jeres fjernvarme- og ventilationsanlæg. Herved kan du optimere driften af ejendommen, spare penge og opnå bedre indeklima. Du bidrager også til at gøre ejendommen og andels- og ejeforeningen klimavenlig ved at spare på energien.

Guiden er især til mindre ejendomsejere, men indeholder også vejledning, som er relevant for lejere eller egne folk i ejendommen med ansvar for driften.

I guiden får du konkrete råd til:

  • Før du indgår serviceaftaler
  • Liste med servicekrav til fjernvarme og ventilation
  • Et skema over de installationer som skal serviceres, hvornår og deres tilstand
  • hvor du kan finde flere oplysninger