Kom i gang med god energiadfærd

Når I arbejder med energivenlig adfærd, så påvirker I både ejendomsadministrationens og beboernes adfærd, så I sammen nedsætter energiforbruget.

Energispring har samlet en række cases, som sætter fokus på en forbedret energiadfærd og de mange fordele, der er ved energivenlig adfærd i bygninger, fx forbedret indeklima, tilfredse beboere, resursebesparelse og højere produktivitet.

I casesamlingen kan du læse vores ni anbefalinger til at arbejde med energiadfærden i bygninger og dykke ned i de forskellige cases, som sætter anbefalingerne i spil. Måske finder I en case, som matcher jeres udfordringer.

Casesamlingen er udviklet i 2018.

Billede
En mand der tager et bruserbad
Fotograf
Troels Heien

Casesamlingens 9 anbefalinger

Vis alle

1. Sørg for at ejendommen er i god stand

Energiadfærden bliver bedst påvirket, hvis bygningens energistandard er god – klimaskærmene (facade og tag) er tætte, og der er styr på driften af de tekniske installationer.

2. Skab en ansvarlig miljøprofil i alle led i ejendommen

En tydelig miljøprofil er det bedste afsæt for at arbejde med brugeradfærden.

Som ejer af ejendommen kan I kommunikere til brugere og lejere om, hvordan I sammen holder komforten oppe og energiforbruget nede til gavn for alle.

3. Skab incitament for brugerne

Energiforbrug er relativt ubevidst for de fleste.

Vi agerer ud fra vaner og rutiner, som giver mening i vores hverdag og arbejdsliv. Energi kan ses som en service, der muliggør udførelsen af disse vaner og rutiner – og som er med til at give komfort eller effektivitet for os.

Skab incitament til adfærdsændringer gennem bedre indeklima, komfort og produktivitet.

4. Indfør standardindstillinger, hvor det er muligt

Automatisk lys, tidsfastsatte ventilationsindstillinger mv. gør det let at mindske en bygnings energiforbrug.

Vær opmærksom på, at ændringer i det fysiske miljø, fx indførelse af automatik kan ændre brugernes adfærd både til det bedre og til det værre. Sørg derfor for dialog med brugerne om deres rutiner og behov inden radikale ændringer. Det sikrer, at automatikken matcher brugernes behov i hverdagen.

5. Udpeg ambassadører

Varmemesteren, ejendomsfunktionæren, en rådgiver eller en medarbejder kan udpeges som ambassadør og stå for dialogen med brugerne. Det skal hjælpe med at understøtte og fastholde interesse og engagement – og opnå de mål der er udstukket.

Ambassadørerne kan også have øje for, om der er brug for kompetenceudvikling af brugerne, fx til at håndtere nye energiteknologier.

6. Gør det nemt

Nemhed trumfer alt: ”Vi gør det, som er nemt.”

Ved at fjerne noget, der er besværligt og gøre det let og konkret, er det muligt at skabe den ønskede adfærd hos brugerne.

Anvend adfærdsdesign eller nudging som et redskab til at udvikle løsninger, som gør det nemmere at forbruge mindre energi

7. Synliggør energiforbruget

Synliggør energiforbruget så det er muligt at se, hvordan det står til i forhold til de fastsatte mål.

Formidlingen af forbruget skal være nemt, tilgængeligt og let aflæseligt. Synliggørelse kan ikke stå alene – og bør altid følges af dialog og målrettede og handlingsorienterede råd.

8. Gør brug af "social proof"

Brug gerne ”social proof”. Her prikker I til urinstinkterne om ”at høre til”. Vi vil meget gerne gøre som de andre. Gør budskaberne konkrete, så brugerne kan forstå, hvad de skal gøre i deres hverdag.

9. Brug visualisering og business cases

Gør det lettere for brugerne at tage en beslutning om en adfærdsindsats eller en energirenovering ved at klargøre værdien.

Synliggør udgifter, business cases og visualiseringer af, hvordan ejendommen i fremtiden kan komme til at se ud. Det kan være med til at bryde komplekse beslutningsforløb ned til konkrete elementer, som fortæller: hvad, hvor, hvornår og hvordan.

Casesamling om energiadfærd

Den grønne ejendomsadministrator

Vil I også sætte barren højere for jeres administration og energioptimering? Dyk ned i vores redskaber og guider målrettet ejendomsadministrationen.