Energisprings aktiviteter

Videndeling og erfaringsudveksling er helt centralt i partnerskabet, og der arrangeres løbende arrangementer for vores partnere og andre interesserede aktører i ejendomsbranchen.

Vores mantra

Vores fælles tilgang til at arbejde med energioptimeringer er, at der først skal styr på data, dernæst styr på driften og først herefter arbejdes der med at energirenovere. 

  1. Kend dine forbrugsdata
  2. Få styr på driften før du:
  3. Renoverer og husk energitiltag når du alligevel skal renovere
  4. Husk adfærd
  5. Følg op

Vores erfaringer er, at man blot ved at fokusere på data og optimere driften, kan reducere varmeforbruget med 5-10 procent uden større investeringer.

Billede
På sidste debatsalon var det politisk debat mellem (fra venstre) adm. dir. Peter Stenholm, teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø), Boligordfører fra Venstre og medlem af Folketinget Heidi Bank og adm. dir. Henrik Garver.
På Energisprings debatsalon i august 2022 var der politisk debat mellem (fra venstre) adm. dir. i EjendomDanmark Peter Stenholm, teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø), Boligordfører fra Venstre Heidi Bank og adm. dir. i FRI Henrik Garver
Fotograf
Energispring

Energisprings aktiviteter

Vi faciliterer løbende arrangementer for vores partnere og andre interesserede aktører i ejendomsbranchen i form af:  

  • Temamøder
  • Workshops
  • Debatsaloner

På temamøderne drøfter vi interessante emner, som partnerne efterspørger, og som bidrager til at reducere energiforbruget. Vi inviterer også vores partnerne til at dele deres viden og erfaringer med hinanden.

Debatsalonerne er åbne for alle interesserede aktører, som har lyst til at blive klogere på forskellige emner inden for ejendomsbranchen og energieffektivisering i bygninger.

Vi deltager i og driver flere udviklingsprojekter. Her inddrager vi partnere gennem workshops, for at sikre at de løsninger der udvikles, kommer ud at leve.

Billede
Tre mænd fra partnerskabet deler erfaringer på årsmødet på Hotel d´Angleterre
Fotograf
Københavns Kommune, Troels Heien

Vi inspirerer andre 

Flere andre har fået inspiration til at udvikle lignende partnerskaber andre steder i landet.

Energispring Aarhus

Energispring Aarhus udspringer af Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020 og er forankret hos Kredsløb. 

Besøg Energispring Aarhus

Energi på Tværs, Region Hovedstaden

I det tværkommunale samarbejde Energi på Tværs arbejder man med en model for et regionalt Energispring på tværs af forsyningsselskaber.

Besøg Energi på Tværs

Hvad siger partnerne? Lyt til hvad Peter Gravesen fra PKA siger om Energispring

Video Url

Kontakt

Energispring Sekretariat