Københavns Kommunes logo

Fjernvarmeskilte

Otte farvede skilte og tjeklisten kan vise jer de rigtige indstillinger af anlægget i fjernvarmekælderen.
Billede
Fjernvarmekit og tjekliste til dit fjernvarme anlæg

Kan varmekælderen virke uoverskuelig?

Varmeanlægget er med til at sikre et godt indeklima i din ejendom, og 9 ud af 10 boligforeninger kan spare op til 10 % på deres årlige varmeregning ved korrekt indstilling. Det kan give mærkbare energibesparelser, hvis du eller den, der driver fjernvarmeanlægget, lærer at styre anlægget.

Men det kan være uoverskueligt at navigere i fjernvarmekælderens ventiler, pumper og beholdere mv. Derfor har vi lavet et redskab, så en ikke-fagkyndig kan finde rundt i fjernvarmekælderen og undgå en håndfuld af de klassiske fejlkilder.

Redskabet består af 8 farvede skilte samt en tjekliste. Tjeklisten er et praktisk redskab på 4 sider, hvor du på de midterste sider kan du notere oplysninger om ventiler, pumper og beholdere i løbet af året. Og på de sidste sider kan du notere, hvilke tilsynsfirmaer, som har tilset fjernvarmeanlægget i løbet af året. Gør det fx til en rutine at gennemgå jeres anlæg via tjeklisten én gang om måneden i vinterperioden. Hermed får du et indblik i, om anlægget er indstillet korrekt hele vinteren, hvor I har jeres store forbrug

    Tryk dine egne skilte

    Sådan fremstiller og opsætter du de otte farvede skilte:

    Download trykfilen til skiltene og en tjekliste herunder:

    Kontakt et firma der kan lave plastikskilte med farvetryk. Fortæl firmaet, at skiltene skal laves i 2 mm hård PVC og at skiltene skal være 8x8 cm. Trykning af få eksemplarer bør ikke koste mere end ca. 300 kr. pr. stk.

    Når du modtager skiltene, kan du knække dem fra hinanden og hænge dem op i varmekælderen med strips. Tag evt. en specialist med i varmekælderen, hvis du er usikker på, hvor skiltene skal placeres.